Are you a customer in Great Britain?

Visit
en.def-shop.com/gtcs/

§ 1 Obszar obowiązywania i dostawca
§ 2 Zawarcie umowy
§ 3 Ceny
§ 4 Koszty wysyłki
§ 5 Warunki dostawy i zastrzeżenie własnej dostawy u dostawcy
§ 6 Warunki płatności
§ 7 Zastrzeżenie własności
§ 8 Pouczenie dotyczące odwołania
§ 9 Prawo zwrotu dodatkowo do ustawowego prawa zwrotu
§ 10 Gwarancja/rękojmia
§ 11 Odpowiedzialność
§ 12 Przepisy końcowe
 
§ 1 Obszar obowiązywania i dostawca

1.1    Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują dla wszystkich zamówień dokonanych przez konsumenta (§ 13 BGB/kodeks cywilny) w sklepie internetowym firmy DefShop GmbH, Franklinstraße 13, 10587 Berlin.

1.2    DefShop jest sprawdzonym sklepem internetowym i podporządkował się kodeksowi postępowania Trusted Shops (dostępny na stronie www.trustedshops.pl).

§ 2 Zawarcie umowy

2.1    Prezentacje produktu w sklepie internetowym służą do złożenia oferty zakupu. Przez kliknięcie przycisku [Potwierdzenie] składają Państwo wiążącą ofertę zakupu. Sprzedaż naszych produktów następuje jedynie dla prywatnego użytku i w normalnych domowych ilościach.

2.2    Możemy przyjąć Państwa zamówienie przez przesłanie osobnego potwierdzenia drogą elektroniczną (e-mail) lub przez dostawę produktu w przeciągu pięciu dni. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje przez zautomatyzowaną wiadomość e-mail bezpośrednio po wysłaniu zamówienia i nie oznacza akceptacji umowy.

2.3    Gdyby nasze potwierdzenie zamówienia zawierało błędy ortograficzne lub w druku albo gdyby naszym ustaleniom cenowym leżały u podstaw uwarunkowane technicznie błędy w przekazie, to jesteśmy upoważnieni do podważenia. Już dokonane opłaty zostaną Państwu niezwłocznie zwrócone.

§ 3 Ceny

Podane ceny na stronach produktu zawierają ustawowy podatek VAT i pozostałe składniki ceny.
 
§ 4 Koszty wysyłki

4.1    Za dostawę na terenie Niemiec obliczamy ogólnie 4,65 EUR na zamówienie. Przy przesyłkach za zaliczeniem 8,65 EUR. Poszczególne koszty dostawy za granicę znajdują się w punkcie „Warunki dostawy“ w naszym sklepie.

4.2    Przy zapłacie za zaliczeniem należna jest dodatkowa opłata w wysokości 2,00 EUR, którą pobiera na miejscu doręczyciel. Nie przypadają dodatkowy podatek lub koszty.
 
4.3    Przy dostawie poza kraje UE przypadają dodatkowo cła, podatki i opłaty. O cłach przy dostawie poza kraje UE mogą Państwo zaciągnąć informacji np. pod poniższym linkiem:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm
O podatkach obrotowych od towarów importowanych przy dostawie poza kraje UE mogą Państwo zaciągnąć informacji np. pod poniższym linkiem:
http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do
Informacje specjalnie dla Szwajcarii znajdą Państwo np. pod:
http://xtares.admin.ch/tares/

§ 5 Warunki dostawy i zastrzeżenie własnej dostawy u dostawcy

5.1    Dostawa przez DHL następuje wyłącznie na terenie Niemiec. Przy międzynarodowych przesyłkach paczka zostanie przekazana odpowiedzialnemu przedsiębiorstwu wysyłkowemu danego kraju.

5.2    W razie nieudanej dostawy produktu pomimo potrójnej próby dostarczenia, możemy odstąpić od umowy. Ewentualnie dokonane płatności zostaną Państwu niezwłocznie zwrócone.

5.3    Gdy zamówiony towar nie jest dostępny, ponieważ nie został on nam dostarczony bez własnej winy przez naszego dostawcę, możemy odstąpić od umowy. W tym przypadku zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani i zostanie ewentualnie zaproponowana Państwu dostawa podobnego produktu. Gdy nie jest dostępny podobny produkt lub jeśli Państwo nie życzą sobie dostawy podobnego produktu, zostaną Państwu niezwłocznie zwrócone ewentualnie już przez Państwa dokonane płatności.
 
§ 6 Warunki płatności

6.1    Płatność następuje do wyboru przez zapłatę z góry, rachunek, zaliczenie pocztowe, kartę kredytową, natychmiastowy przelew, PayPal lub Skrill.

6.2    Przy wyborze zapłaty z góry podamy Państwu nasze dane konta bankowego w potwierdzeniu zamówienia. Sumę rachunku należy przelać na nasze konto w przeciągu 14 dni. Przy płatności kartą kredytową Państwa konto jest obciążane po zakończeniu zamówienia. Dla wszystkich innych rodzajów płatności prosimy o zapoznanie się z punktem 2.1 na naszej stronie informacyjnej (http://www.def-shop.pl/sc_customer_center/index.php?coID=8&t=18).

6.3    Płatność na rachunek:  We współpracy z Klarna oferujemy Państwu zakup na rachunek jako jedną z opcji płatności. Przy płatności przy pomocy Klarna nie musicie Państwo nigdy podawać danych konta i płacą Państwo dopiero po otrzymaniu towaru. Prawo do wyrównania przysługuje Państwu jedynie wtedy, gdy Państwa roszczenia wzajemne są prawomocnie ustalone sądowo, niepodważalne lub zostały przez nas uznane. Mogą Państwo posiąść prawo do zatrzymania, o ile roszczenia wynikają z takiego samego stosunku umowy. Przy płatności Klarna na rachunek nie jest możliwa dostawa na adres inny niż adres na rachunku. Prosimy tutaj Państwa o zrozumienie. Przy zakupie na rachunek przez Klarna dostają Państwo najpierw towar a na zapłatę mają zawsze termin 14 dni. Dodatkowe informacje i pełne OWH Klarna dotyczące zakupu na rachunek znajdą Państwo tutaj: https://online.klarna.com/villkor_de.yaws?eid=8552&charge=4%20Prozent%2.
Pełne OWH dotyczące zakupu na raty przez Klarna mogą Państwo tutaj ściągnąć (http://www.klarna.se/pdf/Vertragsbedingungen.pdf).
Klarna sprawdza i ocenia wprowadzone dane konsumenta i pielęgnuje przy uzasadnionych przyczynach wymianę danych z innymi przedsiębiorstwami i wywiadowniami gospodarczymi (ocena zdolności kredytowej). W razie nie zagwarantowania zdolności kredytowej konsumenta, Klarna AB może odmówić klientowi swoich sposobów płatności i musi wskazać alternatywne możliwości płatności. Państwa dane osobowe są traktowane w zgodzie z ustawą o ochronie danych i nie zostaną przekazane osobom trzecim w celach reklamowych. Tutaj dowiedzą sie Państwo więcej o przepisach o ochronie danych Klarna. (http://klarna.com/pdf/Datenschutz_DE.pdf)
Dla dodatkowych informacji o Klarna należy odwiedzić www.klarna.de
Klarna AB, numer firmy i korporacji: 556737-0431

 
§ 7 Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje naszą własnością aż do całkowitej zapłaty. Przed przejęciem własności bez naszej zgody nie jest dozwolone zastawienie, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przerabianie lub zmiana wyglądu.
 
§ 8 Pouczenie dotyczące odwołania

Prawo do odwołania

Posiadają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w przeciągu 14 dni bez podania przyczyn w formie pisemnej (np. list, faks, e-mail) lub – gdy towar zostanie Państwu przesłany przed upływem terminu – również przez odesłanie towaru. Termin rozpoczyna się po otrzymaniu tego pouczenia w formie pisemnej, jednak nie przed wpłynięciem towaru u odbiorcy i również nie przed wypełnieniem naszych obowiązków informacyjnych zgodnie z artykułem 246 § 2 w połączeniu z § 1 ustęp 1 i 2 EGBGB (ustawa wprowadzająca do kodeksu cywilnego) jak również naszych obowiązków zgodnie z § 312g ustęp 1 punkt 1 BGB (kodeks cywilny) w połączeniu z artykułem 246 § 3 EGBGB (ustawa wprowadzająca do kodeksu cywilnego). Do zachowania terminu odwołania wystarczy terminowe przesłanie odwołania lub towaru.
Odwołanie należy skierować do:
DefShop GmbH
Franklinstraße 13
10587 Berlin
Germany
Faks: 030 4099 8240-1 (taryfa miejscowa)
E-mail: [email protected]

Skutek odwołania
W przypadku skutecznego odwołania do zwrotu są obopólnie otrzymane świadczenia i ewentualnie odniesione korzyści z użytkowania (n p. odsetki). Nie mogą Państwo zwrócić względnie wydać całkowicie, częściowo lub w pogorszonym stanie otrzymanych świadczeń jak również korzyści (np. rekompensata za używanie rzeczy), muszą Państwo dokonać ewentualnie zwrotu wartości. Za pogorszenie towaru muszą Państwo dokonać zwrotu wartości jedynie, gdy pogorszenie jest przyczyną obchodzenia się z towarem, które przekracza kontrolę właściwości i funkcji. Pod pojęciem „kontrola właściwości i funkcji" rozumiane jest testowanie i próbowanie danego towaru, jak to jest możliwe i normalnym w sklepie.
Zdolne do przesyłki paczki należy wysłać na nasze ryzyko. Musicie Państwo ponieść regularne koszty przesyłki zwrotnej, gdy dostarczony towar odpowiada zamówionemu i gdy cena odsyłanego towaru nie przekracza kwoty 40 € lub gdy Państwo przy wyższej cenie w momencie odwołania jeszcze nie dokonali świadczenia wzajemnego lub ustalonej raty. W innym przypadku przesyłka zwrotna jest bezpłatna. Towary nie zdolne do przesyłki zostaną u Państwa odebrane. Obowiązki do zwrotu płatności muszą zostać zrealizowane w przeciągu 30 dni. Termin rozpoczyna się dla Państwa z odesłaniem oświadczenia o odwołaniu lub towaru, a dla nas z odbiorem.
Sfinansowane transakcje
Gdy finansują Państwo niniejszą umowę przez pożyczkę i się później od niej odwołacie, nie jesteście Państwo dalej związani umową pożyczki, o ile obie umowy tworzą gospodarczą całość. To jest w szczególności do przyjęcia, gdy jesteśmy jednocześnie pożyczkodawcą lub Państwa pożyczkodawca odnośnie finansowania obsługuje nasz współudział. Gdy wpłynęła już do nas pożyczka przy skutecznym odwołaniu lub przy oddaniu towaru, wstępuje Państwa pożyczkodawca w stosunek co do następstw prawnych odwołania lub odstąpienia w naszych prawach i obowiązkach od finansowanej umowy. Ostatnie nie obowiązuje, gdy istniejąca umowa posiada za przedmiot nabycie instrumentów finansowych (np. papierów wartościowych, dewiz lub instrumentów pochodnych).
Chcą Państwo uniknąć w możliwie znacznym stopniu związania umową, skorzystajcie ze swojego prawa do odwołania i odwołajcie poza tym umowę pożyczki, nawet gdy przysługuje Państwu do tego prawo do odwołania.
Wyjątki od prawa odstąpienia
Prawo do odwołania nie istnieje przy umowach zbytu na odległość
- do dostawy towarów, które zostaną wykonane według specyfikacji klienta
lub
- są jednoznacznie zrobione pod osobiste potrzeby
lub
- które nie są przeznaczone z powodu swoich właściwości do przesyłki zwrotnej
lub
- mogą się szybko popsuć lub ich data ważności zostałaby przekroczona
lub
- do dostawy nagrań audio i wideo lub oprogramowania, o ile dostarczone nośniki danych zostały odpieczętowane przez konsumenta
lub
- do dostawy gazet, czasopism i czasopism ilustrowanych, chyba że konsument złożył telefonicznie swoje oświadczenie umowy.Koniec pouczenia o odwołaniu

8.1    Bez ograniczenia przez to Państwa prawa do odwołania, prosimy o

-    unikanie uszkodzeń i zanieczyszczeń, nie mycie artykułu i nie usuwanie żadnych etykiet jak również odesłanie z powrotem towaru możliwie w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi dodatkami i wszystkimi elementami opakowania. Prosimy ewentualnie o chroniące przepakowanie (szczególnie buty powinny zostać przesłane przepakowane poza faktycznym kartonem). Gdy nie posiadają już Państwo oryginalnego opakowania, zadbajcie o odpowiednie opakowanie dla wystarczającej ochrony przed szkodami transportowymi.
-    towar prosimy odesłać z powrotem jako ofrankowaną względnie z naszą naklejką zwrotną/znaczkiem paczkę i zachować pokwitowanie dostawy.
-    przed zwrotem zadzwonić pod numer telefonu 030-409 982 41, aby zapowiedzieć przesyłkę zwrotną. W ten sposób umożliwiamy Państwu najszybsze przyporządkowanie produktów.

8.2    Korzystając z ustawowego prawa do odwołania (patrz pouczenie o odwołaniu), musicie Państwo ponieść regularne koszty przesyłki zwrotnej, gdy dostarczony towar odpowiada zamówionemu i gdy cena odsyłanego towaru nie przekracza kwoty 40 Euro lub gdy Państwo przy wyższej cenie w momencie odwołania jeszcze nie dokonali świadczenia wzajemnego lub ustalonej raty. W innym przypadku odesłanie jest dla Państwa bezpłatne


§ 9 Prawo zwrotu dodatkowo do ustawowego prawa zwrotu

9.1    Dodatkowo do ustawowego prawa do odwołania zapewniamy Państwu 30-dniowe prawo do zwrotu

9.2    Z prawa do zwrotu mogą Państwo skorzystać przez odesłanie towaru bez podania przyczyn w przeciągu 30 dni. Jedynie przy towarach nie zdolnych do przesłania (n p. przy nieporęcznych przedmiotach) mogą Państwo zgłosić w formie pisemnej zwrot również jako żądanie zwrotu. Termin rozpoczyna się z wpłynięciem towaru do odbiorcy.

9.3    Do zachowania terminu wystarcza terminowe odesłanie towaru lub żądanie zwrotu.

9.4    Zdolne do przesyłki paczki należy wysłać na nasze ryzyko. Musicie Państwo ponieść regularne koszty przesyłki zwrotnej, gdy dostarczony towar odpowiada zamówionemu i gdy cena odsyłanego towaru nie przekracza kwoty 40 € lub gdy Państwo przy wyższej cenie w momencie odwołania jeszcze nie dokonali świadczenia wzajemnego lub ustalonej raty. W innym przypadku przesyłka zwrotna jest bezpłatna. Towary nie zdolne do przesyłki zostaną u Państwa odebrane.

9.5    Przesyłka zwrotna lub żądanie zwrotu musi nastąpić na poniższy adres:

DefShop GmbH
Franklinstraße 13
10587 Berlin
Germany
Faks: 030 4099 8240-1 (taryfa miejscowa)
E-mail: [email protected]

9.6    W przypadku skutecznego zwrotu należy udzielić zwrotu obopólnie otrzymanych świadczeń i ewentualnie odniesionych korzyści z użytkowania. Przy pogorszeniu się towaru i za użytkowanie (n p. rekompensata za używanie rzeczy), które nie mogą zostać
zwrócone całkowicie, częściowo lub w pogorszonym stanie, muszą Państwo dokonać ewentualnie
zwrotu wartości.

9.7    Obowiązki do zwrotu płatności muszą zostać zrealizowane w przeciągu 30 dni. Termin rozpoczyna się dla Państwa z odesłaniem towaru lub żądania zwrotu, a dla nas z odbiorem.

9.8    Aby skorzystać z prawa do zwrotu, należy unikać uszkodzeń i zanieczyszczeń, nie myć artykułu i nie usuwać żadnych etykiet jak również towar odesłać z powrotem możliwie w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi dodatkami i wszystkimi elementami opakowania. W przeciwnym razie mamy prawo skorzystać z obniżenia wartości lub nie przyjęcia zwrotu.

9.9    Prosimy ewentualnie o chroniące przepakowanie (szczególnie buty powinny zostać przesłane przepakowane poza faktycznym kartonem).

9.10    Towar prosimy odesłać z powrotem jako ofrankowaną względnie z naszą naklejką zwrotną/znaczkiem paczkę, ponieważ w innym przypadku musimy potrącić ewentualne koszty dodatkowe. Prosimy o zachowanie potwierdzenia dostawy.

9.11    Przed zwrotem prosimy zadzwonić pod numer telefonu 030-409 982 41, aby zapowiedzieć przesyłkę zwrotną. W ten sposób umożliwiamy Państwu najszybsze przyporządkowanie produktów.

9.12    Ustawowe prawo do odwołania pozostaje w każdym przypadku bez zmian w rozumianych ustaleniach (punkt 9.1 – 9.11).


§ 10 Gwarancja/rękojmia

Gwarancja/rękojmia następuje według postanowień prawnych.
 
§ 11 Odpowiedzialność

11.1    Wykluczamy ze swojej odpowiedzialności drobne, nieumyślne naruszenia obowiązku, o ile nie dotyczą one istotnych obowiązków umowy, szkód z naruszenia życia, ciała, zdrowia lub gwarancji albo poruszają roszczenia ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt.  Istotnymi obowiązkami umowy są takie, których wypełnienie w ogóle umożliwia przepisową realizację umowy oraz, na których wypełnienie mogą Państwo zaufać.

11.2    To samo obowiązuje dla naruszenia obowiązku naszych pomocników w wykonywaniu zobowiązania i prawnych przedstawicieli.
 
§ 12 Postanowienie końcowe

12.1    Niniejsze ogólne warunki użytkowania szczegółowo i kończąco regulują stosunek umowy. Zmiany i uzupełnienia wymagane są dla Państwa skuteczności w formie pisemnej. Obowiązuje to również dla anulowania niniejszej klauzuli pisemnej.

12.2    W razie nieskuteczności jednego postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, to umowa pozostaje poza tym prawomocna. Zamiast nieskutecznego postanowienia obowiązują właściwe akty prawne.

12.3    Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

12.4    Posiadają Państwo możliwość zawarcia umowy zakupu w języku niemieckim lub angielskim.

12.5    O ile jesteście Państwo przedsiębiorstwem lub nie posiadacie jurysdykcji w Niemczech lub innym kraju członkowskim UE albo przenieśli Państwo swoje miejsce zamieszkania za granicę według obowiązywania tych ogólnych warunków użytkowania lub nie jest znane Państwa miejsce zamieszkania lub pobytu w razie wniesienia skargi, wyłączną właściwością miejscową sądu jest siedziba Defshop.